Stichting Management Studies

gelieerd aan VNO-NCW

Van en voor ondernemingen en instellingen
Stichting Management Studies laat onderzoek verrichten over actuele managementvraagstukken rond besturing, organisatie en personeelsbeleid. Bevindingen van de onderzoeken worden gepubliceerd in handzame, toegankelijke boeken. Met de kennis en inzichten steunt Stichting Management Studies het management van ondernemingen en organisaties bij het vinden van adequate antwoorden op complexe vraagstukken. Zij draagt daarmee goede bouwstenen aan voor beslissingen van vaak grote reikwijdte.

Verbindt managementpraktijk met wetenschap
De Programmacommissie kiest de te bestuderen onderwerpen en formuleert de vraagstelling voor de onderzoeken. Onafhankelijke, gerenommeerde wetenschappers en instituten verrichten het onderzoek. Beleidsbepalende managers letten op de relevantie voor het tactisch en strategisch beleid en brengen hun praktijkervaringen in. Deze combinatie van wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen is uniek en leidt tot publicaties die voldoen aan hoge eisen van kwaliteit, relevantie en bruikbaarheid.

Beleidsbepalende publicaties
In de afgelopen decennia waren ‘centralisatie en decentralisatie van besturing en organisatie’, ‘flexibilisering van bedrijfsprocessen en arbeidsinzet’ en ‘veranderingen in de arbeidspopulatie’ actuele onderzoeksthema’s. Verschillende publicaties hebben grote invloed gehad op het beleid en de ontwikkelingen in het Nederlandse bedrijfsleven:

2003 Shared Service Centers
2005 Controle is goed, vertrouwen nog beter
2006 Alliantiebesturing
2010 Het nieuwe werken ontrafeld
2011 Leiders in cultuurverandering
2012 Duurzaam ondernemen waarmaken
2013 Cultural change and leadership in organization
2013 Re-inventing business
2013 Managing the transition to a sustainable enterprise
2014 Nieuwerwets organiseren
2015 Social Media? Social Business!
2016 Game Changers
2017 Circulaire VerdienModellen (verwacht)
2017 Robotisering (verwacht)
2017 Leiderschap, Governance & Toezicht (verwacht)
2018 Social Entrepreneurship (verwacht)

Organisatie
De kring rond Stichting Management Studies, die in 1965 opgericht werd, bestaat uit 50 ondernemingen en non-profit organisaties. Ook de werkgeversorganisaties VNO-NCW en AWVN participeren in de Stichting Management Studies. Zij financieren als donateur de onderzoeken. Daarnaast zijn er inkomsten uit de verkoop van de publicaties. Wil uw organisatie ook participeren in beleidsbepalend onderzoek? Word dan donateur van Stichting Management Studies.

Jubileumboek 50 jaar SMS
In ‘Een rijke historie met toekomst’ schetst Hans Strikwerda de unieke positie van SMS in het Nederlandse poldermodel en kijken verschillende onderzoekers terug op de impact van hun onderzoek. Dit boek kunt u hier downloaden

Meer informatie
Alle publicaties
Actueel onderzoek
Idee voor een onderzoek