Actueel onderzoek

Stichting Management Studies laat onderzoek verrichten over actuele managementvraagstukken rond besturing, organisatie en personeelsbeleid en publiceert de bevindingen. Hiermee steunt Stichting Management Studies het management van ondernemingen en organisaties bij het vinden van antwoorden op complexe vraagstukken. Zij draagt bouwstenen aan voor beslissingen van vaak grote reikwijdte.

Onderzoek ‘Robotisering’

Onderzoeksvraag: Op welke wijze en onder welke condities maken bedrijven gebruik van nieuwe technologie, zoals robots, en welke manieren zijn denkbaar om zowel de productiviteit als de kwaliteit van het werk te verbeteren?
Voor meer informatie zie de aanbesteding van dit onderzoek

Onderzoekers: Charissa Freese (UvT), Fabian Dekker (EUR), Ronald Dekker (UvT), Rinie van Est (Rathenau) en Linda Kool (Rathenau).

Begeleidingscommissie: Auke de Bos (EY), Henk de Bruijn (Port Rotterdam, voorzitter), Maureen Hendriks (WagenaarHoes), Marjolein ten Hoonte (Randstad), Karina Kuperus (KPMG), Dick Okhuijsen (Transparent), Gerard Smit (IBM), Hans van der Steen (AWVN), Nicolaas Weeda (SMS), Sigrid Verweij (VNO-NCW) en Frauke Wessel (AVR).

Looptijd: Symposium & publicatie worden in het najaar 2017 verwacht.

Onderzoek ‘Leiderschap, Governance & Toezicht’

Onderzoeksvraag: Een analyse van de financiële crisis moet ons leren wat de werkelijke oorzaken waren en welke lessen we daaruit kunnen trekken voor het (her)inrichten van governance, toezicht en leiderschap bij grote (internationale) ondernemingen.
Voor meer informatie zie de aanbesteding van dit onderzoek.

Onderzoekers: Kees Cools (PwC, UvT), Arnoud Boot (UvA) en Erik van der Loo (UvT).

Begeleidingscommissie: Jan Bos (PostNL), Paul de la Chambre (‘s Heeren Loo), Izabelle Huz (Siemens), Hans Dijkman (Philips), Joost Farwerck (KPN), Jeroen de Haas (Eneco), Rudolf Hagendijk, Harry van de Kraats (AWVN), Jeroen Kremers (Robeco/BoS), Jeroen Lammers (VNO-NCW), Paul Loven (PGGM), Roelof Meijer (SIDN), Peter van Mierlo (PwC), Monika Milz (SNS Bank), Tanja Nagel (Theodoor Gilissen), Paul Nobelen (voorzitter), Jacqueline Rijsdijk, Jan Sijbrand (DNB), Mirjam Sijmons (ArboNed), Ingrid Thijssen (Alliander), Nicolaas Weeda (SMS).

Looptijd: Symposium & Publicatie worden in het najaar 2017 verwacht.

***

Onderzoek ‘Circulaire VerdienModellen’

Onderzoeksvraag: Hoe zijn bedrijven in staat om zich om te vormen tot circulaire verdienmodellen en de regie te voeren over ketens? Deelvragen: Hoe zitten ‘Circulaire VerdienModellen’ in elkaar? Hoe zijn bedrijven in staat om hun verdienmodel te veranderen? Hoe kunnen bedrijven de regie nemen over hun keten(s)? Welke investeringen en risico’s lopen bedrijven met Circulaire VerdienModellen?
Voor meer informatie zie de aanbesteding van dit onderzoek.

Onderzoekers: Guido Braam (Circle Economy), Karen Maas (EUR), Helen Toxopeus (EUR), Dionne Ewen (Kirkman), Lieke Ossenblok (Kirkman).

Begeleidingscommissie: Willem Ackermans (Eneco), Maarten van Essen (KPN), Lukas Hoex (DSM), Henriette Davelaar (PGGM), Guido van Grumbkow (Wagenaar-Hoes), Albert Markus (BridgeHead Group), Tjeerd Meester (Min. BiZa), Dick Okhuijsen (Transparent), Karien van Oord (MerweOord), Jeroen de Roos (Stichting VEHA), Sonia Sjollema (NSVP), Tessa van Soest (EY), Willem Henk Streekstra (VNO-NCW), Nicolaas Weeda (SMS).

Looptijd: Symposium & Publicatie worden in september 2017 verwacht.

***

Onderzoek ‘Social Entrepreneurship ’

Voorlopige onderzoeksvraag: Waarom en hoe kunnen bestaande bedrijven meer sociaal-maatschappelijk gericht worden? Deelvragen: Wat is ‘Social Entrepreneurship’ en welke vormen zijn er? Wat zijn de ‘best practices’ van ‘Social Entrepreneurship’? Hoe zijn bedrijven in staat om hun doelstelling te wijzigen en waarom? Hoe kunnen bedrijven de verandering vormgeven in hun organisatie? Welke kansen biedt ‘Social Entrepreneurship’ aan bedrijven en welke valkuilen?

Onderzoekers: Karin Maas (EUR), Rob van Tulder (EUR), Mark Hillen (Social Enterprise nl) en Tasneem Sadiq (Hogeschool Rotterdam).

Begeleidingscommissie: Ewald Breunesse (Shell), Jacobine Das Gupta (Royal DSM), Guido Heezen (Effectory), Marjolein ten Hoonte (Randstad, voorzitter), Frido Kraanen (PGGM), Liesbeth van der Kruit (Achmea), Sander Nieuwenhuizen (Deloitte), Karien van Oord (MerweOord), Hans van der Steen (AWVN), Nicolaas Weeda (SMS), Wilna Wind, Jacqueline Zuidweg (Zuidweg & Partners).

Looptijd: Symposium & Publicatie worden in het voorjaar 2018 verwacht.

***

Onderzoek ‘Cyber Crime & Security’

Voorlopige onderzoeksvraag: Hoe kunnen bedrijven zich versterken met Cyber Security door de bewustwording binnen en buiten hun organisatie te vergroten.

***

Onderzoek ‘Duurzame Inzetbaarheid & Inclusiviteit’

***

Onderzoek ‘Ecosystemen/Platformen’

***