Idee voor een onderzoek

Stichting Management Studies laat onderzoek verrichten over actuele managementvraagstukken rond besturing, organisatie en personeelsbeleid en publiceert de bevindingen. Hiermee steunt Stichting Management Studies het management van ondernemingen en organisaties bij het vinden van antwoorden op complexe vraagstukken.

De Programmacommissie van Stichting Management Studies kiest de te bestuderen onderwerpen en formuleert de vraagstelling voor de onderzoeken. Relevantie en bruikbaarheid van de onderzoeksuitkomsten voor (top)management zijn het uitgangspunt.

Uw onderzoeksthema
De Programmacommissie nodigt belanghebbenden en geïnteresseerden uit om een onderzoeksthema aan te dragen. Zoekt u mogelijkheden om een thema te laten onderzoeken? Omschrijf dan het idee voor het onderzoek en de achtergrond van uw vraag of neem contact hierover op met Stichting Management Studies op 070 3490203 of email.