Disclaimer

Stichting Management Studies zet zich naar alle redelijkheid in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Stichting Management Studies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site, of uit het gebruik van informatie van deze site.

Door op bepaalde links binnen de site te klikken komt u op andere sites van bijvoorbeeld donateurs, waarvoor Stichting Management Studies geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Stichting Management Studies behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de site evenals de benodigde software op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Auteursrecht
Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Management Studies.

Privacy statement Stichting Management Studies respecteert te allen tijde de privacy van haar online bezoekers. Persoonsgegevens, die door bezoekers van de site aan Stichting Management Studies worden verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle gegevens die u stuurt via deze site naar Stichting Management Studies dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Meer informatie
Contact