Stichting Management Studies

gelieerd aan VNO-NCW
Stichting Management Studies laat onderzoek verrichten over actuele managementvraagstukken rond besturing, organisatie en personeelsbeleid. Zij publiceert de bevindingen in handzame, toegankelijke boeken. Met de kennis en inzichten steunt Stichting Management Studies het management van ondernemingen en organisaties bij het vinden van adequate antwoorden op complexe vraagstukken. Zij draagt bouwstenen aan voor beslissingen van grote reikwijdte.

Nieuws

Symposium ‘Route Circulair’ 2 november 2017
Wil je weten hoe jouw organisatie mee kan doen met de in de transformatie naar een circulaire economie? En wat de roadmap is van een lineair naar een circulair bedrijfsmodel? Kom dan naar het SMS-symposium op 2 november van 15:30-18.00 uur!

Onderzoek ‘Sociaal Entrepeneurship’ gestart
Met als voorlopige onderzoeksvraag: Waarom en hoe kunnen bestaande bedrijven meer sociaal-maatschappelijk gericht worden? Deelvragen: Wat is ‘Social Entrepreneurship’ en welke vormen zijn er? Wat zijn de ‘best practices’ van ‘Social Entrepreneurship’? Hoe zijn bedrijven in staat om hun doelstelling te wijzigen en waarom? Hoe kunnen bedrijven de verandering vormgeven in hun organisatie? Welke kansen biedt ‘Social Entrepreneurship’ aan bedrijven en welke valkuilen? Symposium & Publicatie worden in het voorjaar 2018 verwacht. Meer weten? Zie onder onderzoek

Agenda
Stichting Management Studies verwacht de volgende symposia:

  • in het najaar 2017 rond het onderzoek ‘Robotisering’
  • in het najaar 2017 rond het onderzoek ‘Leiderschap, Governance & Toezicht
  • in september 2017 rond het onderzoek ‘Circulaire Verdienmodellen’
  • in het voorjaar 2018 rond het onderzoek ‘Social Entrepreneurship’

Updates

‘Re-Inventing Business: How Firms Innovate Their Business Model’
Bij Oxford University Press is een Engelse uitgave in de maak van de Re-inventing Business van Henk Volberda, Kevin Heij & Frans van den Bosch, Rotterdam School of Management, Erasmus University. In het succes van vandaag ligt het falen van morgen besloten, met name in sterk veranderende omgevingen zijn aanpassingen van businessmodellen steeds vaker noodzakelijk. Deze studie oefent niet alleen in het denken over businessmodel vernieuwing, maar geeft ook praktische handvatten om er zelf mee aan de slag te gaan. Het boek laat het cruciale belang van innovatie zien in een steeds meer verbonden en snellere wereld.

Essays

In de post polder
Dit essay van Jan-Willem van den Braak met de ondertitel ‘een beknopte geschiedenis van bijna een eeuw overlegeconomie – en daarna’ schetst de opkomst, bloeitijd en het verval van het Nederlandse poldermodel én een nieuw perspectief. Ook in de postpolder is het nodig om overleg en verbinding te blijven zoeken: eenvoudigweg omdat de problemen en uitdagingen van de global village waarin we leven meer dan ooit onderling verweven zijn.

Actueel Onderzoek

‘Circulaire VerdienModellen’
Met als onderzoeksvraag: Hoe zijn bedrijven in staat om zich om te vormen tot circulaire verdienmodellen en regie te voeren over hun keten(s)? Op 2 november 2017 wordt het boek ‘Route circulair. Een roadmap voor een circulair bedrijfsmodel’ gepresenteerd. Meer weten? Zie programma.

Robotisering
Er wordt veel gesproken en geschreven over de vermeende negatieve sociale en maatschappelijke effecten van robotisering. Een interessantere vraag is: Hoe kunnen bedrijven de kansen van robotisering beter benutten voor hun organisatie? Dit onderzoek zal naar verwachting in het najaar van 2017 tot een eindproduct leiden.
Meer weten? Zie onder onderzoek

Leiderschap, Governance & Toezicht’
In vervolg op onze eerdere uitgave ‘Controle is goed, vertrouwen is beter’ (2005) is nu gestart met een nieuw onderzoek, eveneens uitgevoerd door Kees Cools, samen met Arnoud Boot en Erik van der Loo naar goed leiderschap en governance. Met als uitgangspunt: welke lessen kunnen getrokken worden uit de financiële crisis? Een intrigerende vraag die naar verwachting in het najaar van 2017 een nieuw intrigerend boek zal opleveren. Meer weten? Zie onder onderzoek

Word donateur

Stichting Management Studies verbindt managementpraktijk en wetenschap

Zoekt u mogelijkheden om kennis te delen en wilt u invloed uitoefenen op de managementagenda van de toekomst? Word dan donateur van Stichting Management Studies; al ruim veertig jaar de verbindende schakel tussen managementpraktijk en wetenschap.
Klik hier voor nadere informatie.

Idee voor een onderzoek

De Programmacommissie van Stichting Management Studies nodigt belanghebbenden en geïnteresseerden uit om een onderzoeksthema aan te dragen. Zoekt u mogelijkheden om een thema te laten onderzoeken?
Wij kijken met u of uw thema binnen de programmering van Stichting Management Studies een bijdrage kan leveren aan onderzoek rond managementvraagstukken. Deel uw idee voor een onderzoek